God sommer!

Av

Ved inngangen til sommeren er mye på vei tilbake til det normale i samfunnet - og i politikken.

DEL

MeningerVi kan treffe hverandre igjen, mange har vendt tilbake til jobben, og barna våre er i gang med lek og samvær. For mange er det en lettelse. Men vi er ikke ferdige med Covid-19, og Covid-19 er ikke ferdig med oss – det kan komme nye bølger av smitte.

Og den økonomiske og sosiale krisen viruset har ført med seg, er på ingen måte over:Nesten 300.000 er helt eller delvis arbeidsledige; Enda flere pasienter har fått utsatt konsultasjoner og behandling; Eldre har vært isolert og ensomme; Barn i ustabile hjem har fått sår det vil bli krevende å lege; 800.000 nordmenn har, eller vil få, betydelige økonomiske problemer i løpet av de neste månedene, ifølge SIFO.

Arbeiderpartiets arbeid på Stortinget har i månedene vi har bak oss, handlet om å gjøre det vi kan for at ingen skal stå alene i denne krisen. Derfor har vi jobbet for å gjøre høyreregjeringens krisepakker mer rettferdige. Vi har tatt parti for vanlige folk på jobb, blant annet ved å sikre full lønn til permitterte og bedre inntektssikring for lavtlønte, selvstendig næringsdrivende, lærlinger og studenter.

Siste dag før Stortinget stengte dørene for sommeren, ble revidert statsbudsjett behandlet. Etter en vår preget av brede forlik i møte med koronakrisen viser budsjettdebatten klart at det er tydelige forskjeller i norsk politikk. Høyreregjeringens reviderte budsjett, som ble vedtatt med støtte fra Fremskrittspartiet, følger en rekke av statsbudsjetter som har tatt oss i retning av et mer urettferdig Norge.

Det er igjen kutt i formueskatten, mens fellesskapets velferd på sykehusene og i kommunene er nedprioritert. De nederst ved bordet har mistet kjøpekraft og sosiale ordninger som AAP og brillestøtte. Arbeiderpartiet prioriterer annerledes. Vi er bekymret for at ledigheten skal bite seg fast, at forskjellene skal øke enda mer, at kommunene skal måtte si opp dem vi har kalt helter de siste månedene – med et dårligere tilbud til sårbare barn og hjelpetrengende eldre som konsekvens.

Derfor prioriterte vi i vårt alternativ å forlenge permitteringsordningene, slik at permitteringer ikke ender opp som forhastede oppsigelser, og vi prioriterte seks milliarder mer til kommunene, slik at de kan styrke tilbudet til innbyggerne sine i stedet for å måtte kutte. I tillegg prioriterte vi mer penger for å få i gang aktivitet i norsk økonomi – for å sikre arbeidsplasser og skape nye. Vi vil ha en sterkere satsing på klimaindustrien med blant annet av en milliard ekstra til Enova, og vi vil holde aktiviteten i gang i byggenæringen og prioriterer store penger til det.

Framover vil forskjellene i norsk politikk være tydelige, og Arbeiderpartiet skal fortsette å fronte arbeidet for et mer rettferdig Norge – med arbeid til alle i et trygt og organisert arbeidsliv, med en velferdsstat som er der for alle uavhengig av bosted og økonomi, og med en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

God sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags