Takk for den trygge og stødige hånda dere har holdt over ungene våre i et vanskelig år.

I disse dager sender 100.000 norske lærere elevene sine ut i sommerferie. Elevene får beskjed om å ta med seg alt utstyr hjem, klasserommene skal tømmes og sprites ned. Dette er en rutine de fleste er blitt godt kjent med gjennom året. Nå er det ikke bare en midlertidig nedstenging av ukjent varighet, nå er det sommerferie. Nå skal dere faktisk endelig får fri.

Vi håper dere greier å senke skuldrene. For den avspaseringen mange som ikke er lærere selv liker å tulle med, den har dere virkelig fortjent.

Én ting er det faglige, men vi som jobber med barn over hele verden vet at den omsorgen dere viser er helt avgjørende. Og det siste året har dere både hatt flere å ta dere av, og færre til å hjelpe dere.

Pandemien har gått hardt utover barn og unges psykiske helse. Dere har vært viktige støtter for barn i denne vanskelige tiden. Viktige deler av hjelpeapparatet har tidvis forsvunnet, helsesykepleiere ved skolene er blitt omdisponert for å teste og senere sette vaksine mot korona.

Dere lærere, er de som alltid har stått igjen.

Og midt oppe i dette, har dere og elevene også hatt overskudd til å løfte blikket. I land der sikkerhetsnettet ikke er som vårt, vil mange av de 1,6 milliarder elevene som er blitt berørt av stengte skoler, aldri komme tilbake igjen. FN har kalt det en generasjonskatastrofe. Denne katastrofen har dere og elevene bidratt til å motvirke. Med aktiviteter som har skapt oppmerksomhet, som skolejogg, omvendt julekalender og nå i vår planting av solsikker.

Solsikken er vårt symbol. Den viser hvor sterk en blomst, eller et barn, kan vokse opp og bli hvis det bare får den omsorgen det trenger.

Så kjære alle lærere; takk for at dere har tatt vare på ungene våre. God sommer!

Hilsen Sissel Berit Hoell

Distriktsleder i SOS-barnebyer Vestfold og Telemark