Kommunen bruker alle ressurser for å sikre innbyggerne på glatta

Fra grytidlig om morgenen til langt på kveld er alle enheter ute. Men det kan bli ventetid før de kommer til akkurat deg.