Gladnyhet til kommunen: Slipper å betale tilbake tilskuddsmidler

På bakgrunn av koronasituasjonen har enkelte kommunale prosjekter blitt satt på vent. Nå blir de statlige midlene videreført til 2021.