Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Gjengangeren ut 200.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Det skjer så mye bra i Horten, og vi ønsker å bidra til å skape ytterligere liv og røre, sier Gjengangerens ansvarlige redaktør Torgeir Lorentzen

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Blant dem som fikk midler var Folkeverkstedet, Kiwanis og Fagerheim og Falkensten skolekorps, og vi ser fram til nye søknader i år.

Totalt 25 millioner

Pengestøtten fra Gjengangeren inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekk er.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.

Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Frist 4. mai

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia