Fylkeskommunen nekter å betale for en trygg vei – Gunnar Flåten frykter for skolebarna

Senterparti-politiker Gunnar Flåten frykter alvorlige ulykker den dagen den nye gang- og sykkelveien mot Nykirke åpner. På to steder må brukerne krysse hovedveien.