Gå til sidens hovedinnhold

Gamlehorten gjestegård: – Private uteplasser og fri ferdsel går ikke hånd i hånd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Gjengangeren 1. juni stilles det spørsmål om jeg ikke har satt meg inn i saken om Horten gård. Jeg kan forsikre at jeg har lest side opp og side ned. Opptil flere ganger etter at det ble stilt spørsmål. Saksframlegg, utomhusplaner, reguleringsbestemmelser og høringsuttalelser. Dette er en viktig sak, uansett hva en mener er riktig utfall.

Les intervjuet med Niklas Cederby her

Les intervjuet med eierne her

Horten gård er et kulturminne og en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til mange andre ikke-fornybare ressurser, mister ikke gården sin betydning så lenge den blir brukt og forvaltet på en måte som ivaretar verdiene den er bærere av. Sånn sett vil kulturminnet kunne bestå uavhengig av om det er boliger, overnatting eller kultur som fyller aktiviteten på Horten gård.

For meg handler saken ikke isolert sett om bygningsvern. Den handler om hvilken visjon og retning vi ønsker at Karljohansvern og Horten gård skal spille for Horten i fremtiden. Og der er det legitimt å ha ulike meninger.

Jeg uttalte meg i Gjengangeren 31. mai. Jeg mener dagens regulering er den beste for fremtiden for Horten gård og for Horten. At Hortens «vugge» skal være åpent og tilgjengelig, både innvendig og utvendig. Ikke omgjort til private boliger. Jeg trakk frem at boliger ville medføre omfattende private uteområder, i borggården ved Forlegningen. Det er selvfølgelig ikke noe feil i det. Det er naturlig at folk som kjøper en leilighet også ønsker mulighet for å sitte ute.

Poenget mitt var heller å synliggjøre at private uteplasser og fri ferdsel ikke nødvendigvis går hånd i hanske. Dette siden fri ferdsel er noe som har blitt solgt inn i saken.

Jeg får tilsvar i Gjengangeren 1. juni. Det sies at det skal tinglyses allmennhetens rett til å gå på området. Det forsikres at uteområdene skal være tilgjengelige for alle, og en slik fri ferdsel ikke vil kunne garanteres i en foreslått plan i framtiden.

Bekymringen jeg ga uttrykk for i Gjengangeren 31. mai, var primært rettet mot Forlegningen og utearealet i borggården. Det er tross alt der hovedtyngden av boenheter er planlagt.

Realiteten er at dette utearealet ikke foreslås tinglyst for fri ferdsel. I reguleringsbestemmelse 9.2 tinglyses fri ferdsel over tunet ved Messebygningen (UA1). Det er ikke lagt inn noe forslag om å tinglyse allmennhetens rett til fri ferdsel over borggården ved Forlegningen (UA3).

Sånn sett var bekymringen min helt reell for Forlegningen. Private uteplasser og fri ferdsel går ikke hånd i hånd over borggården.

Kommentarer til denne saken