Gå til sidens hovedinnhold

Gamlehorten Gård: – Ingen bakenforliggende grunn for å vente med utsendingen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag formiddag sendte eierne av Gamlehorten Gård en e-post til kommunedirektøren og undertegnede, der de ba om at saken trekkes fra politisk behandling.

Kommunedirektøren ønsket å kvalitetssikre informasjonen, og sikre at de som henvendte seg hadde juridisk fullmakt til å trekke forslaget på vegne av alle eierne. I tråd med vanlig praksis ville han også vurdere hvilke alternativer formannskapet hadde, og informere formannskapet om den nye informasjonen.

Denne informasjon ble lagt frem rett før behandling av saken i formannskapet. I etterkant har flere kritisert at informasjonen ikke ble lagt frem før møtet. Personlig satt jeg i andre møter mesteparten av ettermiddagen. Jeg reflekterte heller ikke nøye over dette, da jeg antok at formannskapet uansett ikke ville behandle en sak om omregulering når eiere/søkere ikke selv ønsket det.

Når jeg ser reaksjonene i etterkant så er jeg enig i at jeg burde fulgt opp dette tidligere, og sørget for at informasjonen kom ut før møtet. Jeg ser også at det er ulike syn på om saken faktisk bør behandles, til tross for at eiere/søkere ikke lengre ønsker det. Jeg beklager derfor at vi ikke fikk sendt ut informasjon tidligere på ettermiddagen.

Jeg vil samtidig være helt tydelig på at det ikke var noen bakenforliggende grunn for å vente med utsendingen. Jeg har ikke drøftet videre behandling med verken eiere eller motstandere av omregulering. Resultatet av å ikke behandle saken blir identisk med å behandle saken og avvise omregulering. Reguleringen blir som i dag, og det påvirker heller i eiernes fremtidige muligheter til å søke om omregulering.

Jeg har aldri tidligere vært med på å behandle en sak etter at de som har søkt har trukket søknaden, men har heller ingen sterke motforestillinger mot at vi gjør det. Den vurderingen må kommunestyret ta 17.06.21.

Are Karlsen - Ordfører

Kommentarer til denne saken