Ingen lager kart som Marianne

Hun bruker kartenes farger, strukturer og symboler som inspirasjon i sin kunst. Du kan se det selv i Galleri Ask i august.