Ved inngangen til 2020 ble Vestfold og Telemark slått sammen til ett fylke. Før sammenslåingen var jeg motstander av sammenslåing, fordi jeg ikke hadde stor tro på at et større fylke med store avstander ville gi en mer effektiv drift.

Erfaringene så langt er ikke entydige, men foreløpig har det ikke gått knirkefritt. Selv er jeg veldig glad i både Telemark og telemarkinger, men jeg opplever at mange - både i Vestfold og Telemark - uttrykker at ting ikke fungerer optimalt. Mange har også tatt til ordet for at fylket igjen bør deles i de to gamle fylkene.

Selv vil jeg ikke være krystallklar ennå, for det er ikke en selvfølge at det er riktig å dele fylkene, selv om en mente at det var feil å slå de sammen. Før jeg tar et endelig standpunkt vil jeg ha mer kunnskap. Jeg mener derfor at fylkeskommunen bør igangsette en rask prosess, der de både finner ut hva alle kommunene og andre instanser mener, og hva kostandene/konsekvensene av en «skilsmisse» vil bli. Jeg mener det er litt uansvarlig å konkludere før vi vet hva det koster.

Etter en slik kartlegging bør det tas en rask beslutning. Enten skilles fylkene igjen som gode venner, ellers så må vi alle jobbe for å det til å fungere best mulig. Hvis vi lander på det siste så vil jeg gjøre alt jeg kan for at ting skal fungere best mulig.