Fylkeslegen slår korona-alarm – nå er det denne gruppen som er mest utsatt for smitte

Nå spres smitten i en helt annen aldersgruppe enn før.