Frp kommer med villedende påstander om Trygg Trafikk og motorveier

Av

Tor Andre Johnsen, Frp-representant i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, hevder i et innlegg i Gjengangeren 20. mars at Trygg Trafikk tar til orde for å stoppe byggingen av fire-felts motorveier.

DEL

MeningerVi kan ikke la denne feilaktige og villedende påstanden stå uimotsagt. Trygg Trafikk er absolutt ikke imot bygging av firefelts-motorvei der trafikkmengden og fremtidens behov tilsier det. Dette er de sikreste veiene vi har; de er brede, møtefrie og har slak kurvatur.

Les innlegget fra Frp her

Det uenigheten dreier seg om er derfor følgende: Bør fremtidens motorveier bygges smalere, for å spare penger, samtidig som vi beholder dagens fartsgrense på 110 km/t? Er smale motorveier med fartsgrense 110 km/t sikrere enn to-trefelts vei med fartsgrense 90 km/t? Ja, sier Johnsen og Frp. Nei, mener Trygg Trafikk.

Vårt standpunkt er bygget på grundig forskning om ulykkesrisiko. Den sier at smale motorveier vil gi opp mot 20 prosent flere ulykker sammenlignet med dagens fullverdige motorveier. Hovedproblemet er at veiskulderen vil bli smalere, ca 1,5 meter. Bilførere som får stans på grunn av motorhavari, tomt batteri og illebefinnende må dermed stå delvis i veibanen mens trafikken suser forbi. Dermed utsetter de både seg selv og andre for høy risiko.

Kan vi ikke da heller bygge fullverdige motorveier overalt på hovedveinettet? Ideelt sett ja, men det vil være fryktelig kostbart og neppe god prioritering av begrensede ressurser i lys av store behov, også fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Derfor anbefaler vi at det bygges to-trefeltsvei med fartsgrense 90 km/t på den delen av hovedveinettet med mindre trafikk. Disse veiene har midtdeler og er møtefrie akkurat som de smale motorveiene, men er sikrere fordi fartsgrensen er lavere.

Denne saken ligger nå til behandling hos samferdselsministeren. Regjeringen har forpliktet seg til visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Nå har de en gylden mulighet til å vise at dette er mer enn fine ord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags