Å frata barn i lavinntektsfamilier rettigheter er sannsynligvis noe av det mest skadelige som kan gjøres. I de siste fire til åtte årene har KrF, Frp og Høyre krevd en rekke ganger at barnetrygden ikke skal regnes med i beregningsgrunnlaget for utregning av sosialhjelp. 

Flere andre partier har ønsket det samme, spesielt Rødt har vært en viktig støttespiller over lang tid i dette arbeidet. Men Arbeiderpartiet har med sitt flertall i kommunestyret forhindret dette tidligere, og deres svar har vært det samme hver gang: «Vi må undersøke om det finnes en bedre måte å hjelpe de fattige og de som mottar sosial hjelp».

Det er stor forskjell i å ha rett, og i å få rett. Høyre Frp og KrF har i alle årene kjempet for at alle barna skal det samme rett; rett på barnetrygd uavhengig av om deres foreldre mottar sosialhjelp eller ikke.

De siste fire årene har en familie med et barn har tapt 46.560 kroner. Enslige med et barn har tapt 78.240 kroner. Men så snudde Arbeiderpartiet, heldigvis. Rett før valg.

Den moderne barnetrygden ble innført i 1946 under Arbeiderpartiets leder Einar Gerhardsens andre regjering. Hensikten har vært å bedre barnefamilienes økonomi, og å kompensere foreldrene for deler av utgiftene til forsørgelse av barn.

I Horten har det dessverre gjennom årenes løp blitt praktisert at barnetrygden har vært en del av beregningsgrunnlaget for utregning av sosialhjelp. Det har ført til tapte inntekter for familier som ikke har andre inntektskilder, og som merker det på kroppen når politikere setter standard for hvordan sosialhjelpen skal beregnes. Dette er familier som har det svært vanskelig fra før, slik at deres eneste inntektskilde er sosialhjelp.

Vi må allikevel ikke la oss lure til å tro at denne endringen får familier ut av en situasjon med varig lavinntekt, det gir kun et lite pusterom. Den beste måten å få barn ut av fattigdom på er gjennom at foreldrene får seg jobb. Derfor må Horten bli en JA-kommune, som sier ja til næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Arbeidsplasser skapes ikke av seg selv.

Det er gledelig at Arbeiderpartiet har snudd i saken om barnetrygd, men det er synd det kom så sent. For oss er det viktig å understreke at dette har vært vår politikk i lang tid, og at denne endringen er etterlengtet fra vår side.

Høyre, Frp og KrF skal fortsette å kjempe for at barnefattigdommen skal gå ned i Horten, i samarbeid med alle som kan bidra if denne viktige utfordringen.

Finn-Øyvind Langfjell

Høyre

Zvonimir Vojtulek

KrF

Bjørn-Kristian Svendsrud

Frp