Idretten og frivilligheten har gjennom koronatida stått på for å gi tilbud til barn og unge, de har utvikla smitteverntiltak og vist utålmodighet for å få starta aktiviteter. De har klokt advart mot konsekvensene av sosial isolasjon, inaktivitet og frafall.

For forskjellene i samfunnet øker, og pandemien har bare forsterket dem. Idretten og frivilligheten spiller en viktig rolle i å bøte på det, gjennom sine tilbud om aktivitet, inkludering og sosialt samvær. I Norge er vi heldige, fordi vi har en så stor og unik frivillighet. De som er frivillige fortjener å bli vist at de settes pris på. Vår frivillighet bygger på at folk har trygge jobber, sikre inntekter og derfor kan delta på fritida.

Mens den nye Ap-Sp-regjeringa har gått offensivt til verks ved å foreslå full momskompensasjon til frivillige organisasjoner, innfris idretten og frivillighet Norges viktigste krav. Slik skal frivillige, lag og foreninger kunne bruke mer tid på å gi aktivitet og inkludere, framfor å drive med pengeinnsamling og å administrere. Allerede for 2021 skal full momskompensasjon sikres. I likhet med Strategiutvalget for idrett støtter vi ikke fritidskortordningen, som kommer noen utvalgte kommuner til gode. Vi vil derimot sikre at alle lag og foreninger har en økonomi til å kunne inkludere barn og unge som kommer fra familier som sliter økonomisk.

Fremskrittspartiets Silje Hjemdal mener at skattekutt er svaret, også når frivilligheten skal sikres et bra grunnlag for aktivitet. Hun mener at det er et alvorlig angrep på frivilligheten at bare 25.000 kroner skal kunne trekkes fra skatten når man gir dem gaver, slik regjeringen har foreslått. At Frp ikke har levert på idretten og frivillighetens viktigste krav om full momskompensasjon, i de 8 årene de har hatt budsjettansvar, velger hun bort å kommentere. At Solberg-regjeringen la fram et budsjett med 50 millioner mindre i momskompensasjon enn egen frivillighetsplan tilsa, hopper høyres Tage Pettersen også over. Det er sjølsagt fint om de som har mye penger fortsetter å glede seg over å kunne gi 50.000 kroner av dem årlig, også selv om man ikke får skattefradrag for mer enn halvparten.

I fjor utgjorde den frivillige innsats 142.000 årsverk. Hver og en som bidrar gjør en viktig jobb. Vi trenger frivilligheten, slik kan alle uavhengig av økonomi eller bosted kan velge å være deltakere, tilskuere eller organisatorer i aktiviteter landet over.