Frivillighet skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Frivillighet og idrett skaper god folkehelse. Frivilligheten er limet i samfunnet.

Da Korona-krisen rammet Horten sto utallige frivillige parat til å hjelpe. På landsbasis opplyses det om at over 60 prosent av innbyggerne har deltatt i frivillig arbeid dette året, jeg tror bestemt at antallet frivillige også i vår kommune er like mange. Det kan se ut som når krisene rammer, stiller vi opp for hverandre.

Det er særlig i kriser at frivilligheten viser hvilken avgjørende betydning den har for samfunnet. Vi er et tillitsamfunn – vi stoler på hverandre og på myndighetene. Nettopp det kan være årsaken til at vi ikke må tvinges til å stille opp, men gjør det helt frivillig.

Etter 12. mars da koronaepidemien for alvor slo innover landet, har det skjedd en viktig lokal mobilisering i frivillig sektor. Frivilligheten har avlastet helsevesenet og bistått de som sitter isolert eller er i karantene. På kort tid har denne krisen også bidratt til økt digitalisering av vår kommune i ekspressfart for eksempel Appen NyBy, digitale møtearenaer (Teamsmøter), IPad for FaceTime-møter for våre sykehjemsbeboere og annet.

Når vi igjen får tilbake normaliteten i hverdagen vil Høyre øke fokuset på at frivillige kan bidra enda mer innen institusjoner som barnehager, skoler, eldresenter, sykehjem og annet. Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet og anerkjenner det verdifulle arbeidet de tilfører fellesskapet i Horten kommune.

Vi ønsker å sende en stor takk til alle frivillige som stiller opp for de mange som har det vanskelig i denne koronakrisetiden vi nå opplever.