Støtte til frivilligsentralene fjernes fra statsbudsjettet – for Horten er det gode nyheter

Posten i statsbudsjettet fjernes helt fra og med 2021, men det betyr ikke at Horten Frivilligsentral må legge ned.