Gå til sidens hovedinnhold

– Fritt behandlingsvalg handler om pasientens frihet

Fremskrittspartiet har lenge jobbet for fritt behandlingsvalg for å gi pasientene en enklere hverdag og et best mulig helsetilbud, og i 2015 fikk vi gjennomslag for nettopp dette.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fritt behandlingsvalg ble først faset inn for pasienter innen rus og helse, og har siden da blitt utvidet til å gjelde flere grupper. Det er likevel ingen grunn til å stoppe før det er fritt behandlingsvalg for alle.

Dette er viktig for å sikre at pasienter med rett til helsehjelp selv skal kunne velge hvor man ønsker å behandles blant godkjente virksomheter – og det på det offentliges regning. Det bidrar også til at private aktører i større grad slipper til, gjennom at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra private aktører gjennom anbud.

Alt for lenge har alt for mange ventet på behandling mens det har vært ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder. Det kan være flere grunner til at man ønsker å velge et privat tilbud. Det kan handle om at behandlingsstedet har særskilt kompetanse, kortere ventetid eller kortere reisevei. Vi i Fremskrittspartiet mener alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av hvor mye penger man har. Det betyr at alle skal få lov og mulighet til å velge et privat tilbud.

Når venstresiden vil reversere ordningen med fritt behandlingsvalg setter de ideologi før innbyggernes helse.

I motsetning til Arbeiderpartiet og resten av venstresiden ønsker ikke Fremskrittspartiet en todelt helsetjeneste, vi ønsker at alle skal ha friheten til å selv velge hvor de skal behandles, på statens regning.

Kommentarer til denne saken