Fra Gjengangeren til Horten: Nå deler vi ut 250.000 kroner

HYGGELIG Å BIDRA: Ansvarlig redaktør, Torgeir Lorentzen, syns det er hyggelig at Gjengangeren kan bidra med økonomisk støtte til gode tiltak.

HYGGELIG Å BIDRA: Ansvarlig redaktør, Torgeir Lorentzen, syns det er hyggelig at Gjengangeren kan bidra med økonomisk støtte til gode tiltak. Foto:

Lokale foreninger og lag kan nå søke lokalavisa om penger til ulike tiltak. Gjengangeren og Amedia har en kvart million kroner å dele ut i Horten.

DEL

Frivilligheten står usedvanlig sterkt i vår kommune, og det er imponerende å se hva floraen av lokale lag, foreninger og organisasjoner får til. Derfor syns vi i Gjengangeren at det er ekstra hyggelig å kunne bidra med økonomisk støtte til gode tiltak. Nå inviterer vi lokale krefter til å søke midler fra en totalpott på 250.000 kroner. Slik ønsker vi å bidra til et enda bedre lokalsamfunn, og anerkjenne den enorme innsatsen som lag og foreninger gjør.

Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

Gjengangeren er en av 73 lokalaviser i Amedia-konsernet som skal dele ut til sammen 25 millioner kroner denne våren. Midlene den enkelte avis deler ut varierer fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Slik søker du

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Dette er første gangen Gjengangeren og de andre lokalavisene skal fordele midler til lokale formål.

Søknader om støtte rettes til Gjengangeren. Søknadsfristen er 25. mars. En lokal jury bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Denne juryen blir etablert når ny ansvarlig redaktør Torgeir Lorentzen tiltrer 2. mars.

Søknader kan sendes inn her: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Artikkeltags