Barn i Horten trenger fosterhjem

– Jeg opplevde at barnevernet ikke var der for meg, men at jeg var der for barnevernet. Det burde vært motsatt når jeg er fosterforelder