– Forventninger om økning i antall besøkende også i 2020 ble dessverre ikke en realitet

Det ble selvsagt mye fokus på avstand og smittevern – og flere stengte museer, avlyste arrangementer og færre publikummere.