Alle huseierne som er berørt har fått brev fra kommunen.

Varslet på forhånd

– Vi har varslet dem på forhånd, så de ikke skal begynne å lure når de ser kommunens folk komme nærmest inn i hagen til folk, forteller trafikkingeniør i Horten kommune, Thomas Skogsaas.

Det er kommuneoverlege Niels Kirkhus som har ansvaret for selve prosjektet, som er forankret i et politisk vedtak.

LES OGSÅ: Nå kartlegges sjøbunnen på Indre Havn

– Det gjelder å finne riktig plassering på disse målerne. For eksempel bør de ikke stå i et veikryss der biler kan stå og gå på tomgang, forteller Skogsaas.

– Det er særlig langsmed riksvei 19 og andre trafikkerte hovedgater vi vil ha målerne. Samtidig skal det være områder der det oppholder seg folk. Det vil altså ikke være aktuelt å måle luftkvaliteten midt inne i Hortenstunnelen, men kanskje heller husene som ligger i nærheten av utløpene på hver side.

LES OGSÅ: Ber Horten om å bosette flere flyktninger

En uke av gangen

Målerne er relativt små og skal stå oppe en uke av gangen, hver måned i et år, for deretter å bli sammenlignet med luftprøver fra en referansemåler som er plassert lengst mulig unna lokal forurensning.

– Så sendes de fortløpende inn til analyse hos NILU – Norsk institutt for luftforskning.

– Det vil ta minst et år før vi får de ferdige resultatene, sier Skogsaas.