(Vestviken 24)

- De prøvene som er tatt har ikke påvist noen skadelige ettervirkninger på fisken, forteller Jørn Hagen, som er leder i Aulivassdragets elvelag. Elvelaget består av grunneiere, og disse selger fiskekort på SMS for fiske av ørret i vassdraget.

Oppslag om bestilling av kort er plassert på strategiske steder langs elvesystemet.

Aulivassdraget består av Storelva og Merkedamselva som etterhvert går sammen i Aulielva. Utslippet fra Revac skjedde i et sideløp, Bjunebekken.

Grov forurensning

Nylig ble tre ansatte i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad i Re dømt til fengsel for grove brudd på forurensningsloven.

Det var 21. juli 2014 det begynte å brenne i en haug med mer enn 1.250 tonn plast og annet farlig avfall ved bedriftens gjenvinningsanlegg.

I tillegg til farlige miljøgiftutslipp til luft, førte brannen til miljøskader på jord og vann.

Politietterforskningen viste at 1.560 kilo fisk kunne plukkes opp døde som følge av utslippene, og at ukjente mengder fisk forsvant i dypet i Byfjorden og Vestfjorden i Tønsberg.

- Fiskedøden var akutt, og skyldtes nok at fisken ble kvalt som følge av manglende oksygen. Men elva kom overraskende fort tilbake i normaltilstand, forteller Jørn Hagen til vestviken24.no.

Raskt friskmeldt

- Man skulle kanskje tro at det ville ta flere år å restituere elva. Men etter utslippet ble det fortløpende tatt prøver, og på grunnlag av disse ble elva ganske raskt friskmeldt.

Det er mye fisk, både ørret, brasme og gjedde i vassdraget. Elvelaget selger altså fiskekort for ørret, og solgte før utslippet ca. 50 kort pr. år.

- Etter utslippet har salget hatt en markant nedgang. Derfor synes vi det er hyggelig å kunne gå ut og fortelle at det ikke er noen grunn til å være skeptisk til å fiske i Aulivassdraget i dag, sier lederen i elvelaget, Jørn Hagen.