Denne saken husker jeg best fra 2019: Øvelse Oslofjord

Det var en interessant dag å være journalist – på godt og vondt.