Forskjellen på folk i Tønsberg og folk i Horten …

Hva er det med folk i Horten? Som i det stille, uten å be om avisomtale, ber om å få lov til å hjelpe? Fra Tønsberg fikk jeg elleve mailer, langt fra alle var medfølende.