– For barn og ungdom er det spesielt viktig å kunne starte opp igjen så fort som bare mulig

– Vårt mål og håp er at vi skal klare å gjennomføre en halv sesong med seriespill i breddefotballen. Forbundet går ikke ut foreløpig med klare råd rundt betaling av treningsavgift og kontingent.