Flere koronapasienter skrevet ut fra sykehus

Ni pasienter som har vært innlagt med koronaviruset er så langt skrevet ut fra Sykehuset i Vestfold.