Norges Miljøvernforbund (NMF) kom dessverre sent inn i saken etter hogst var velsignet og igangsatt og mer eller mindre fullført. Uten dokumentasjon på barkebillenangrep fra eier av skog eller dem som hugde da alt foregikk via telefon med Horten kommune.

1. Å komme sent inn i en sak er ikke et poeng jeg ønsker understreke men kan forklare at vi eksempelvis ikke var i kontakt med Semb Hovedgaard ved Einar N. Erichsen. Vi har 30 november i 2022 sendt ham en sms uten å få svar vedrørende skogbruksplanen og deling av denne. Vi purret ham 12. desember 2022 uten å få svar.

2. Søker en på barkebille-angrep på nett regner jeg med konklusjonen er hogst i de aller fleste treff. Med andre ord. er det sannsynligvis lite alternativ tilnæming i forhold til behandling !?

3. NMF ønsket å reise problemstillingen: Kunne en latt en «døende» skog stå av hensyn til frilufts interesser og vegetasjon i skogen?

4. NMF antar siden dette ble avgjort over tlf, hogsten da, at dokumentasjon av vegetasjon ikke ble gjort før hogst? Om tilfelle er det et tap i forhold til kunnskap om artsmangfoldet i Horten kommune som har lite skog igjen. Et annet tap er konsekvensene av den barriere-effekt som oppstår når en god del av skogen bare forsvinner. Dette er slik vi oppfatter det i dag umulig å gjendrive.