Gå til sidens hovedinnhold

Sommertørken rammet hardt - nå håper 41 hortensbønder på erstatning

Artikkelen er over 3 år gammel

For første gang i historien har Fjugstad gård søkt om erstatning for avlingsskader. Brunsvidde beitemarker ga lite mat til sauene i sommer.

I Horten og på jordene øverst i raet har tørkesommeren gitt lite utkomme for bonden. Gårdsbestyrer Alexander Førsund har måttet fore 130 lam og 60 søyer med askeblader og lønn fra skogen, i tillegg til grønnfor.

På grunn av tørke har han måttet tilskuddsfore og beite arealer som normalt ville blitt slått til vinterfor. I tillegg til kraftfor på beite gjennom nesten hele vekstsesongen, har han også hogd ned kratt og asketrær.

Kjøpte kraftfor

Sauene har hatt tilgang til både skog og eng samtidig. Fra 15. juli til 27. september fikk sauene lite mat fra enga. Ifølge Førsund ble det kjøpt inn sju tonn kraftfor fra mai til september.

Det er første gang Fjugstad gård har søkt om erstatning for avlingsskader. Alexander Førsund er usikker på hvor mye en eventuell erstatning kan utgjøre. 30 prosent av avlingssvikten må bøndene ta på egen regning, men han håper at det vil bli nok til å dekke forutgiftene.

I år har Fjugstad gård levert 1660 kilo kjøtt.

– Men hvordan ble kornsommeren?

– Ganske greit. Vi fikk 240 kilo på målet, mot normalt 520 de siste årene, sier han.

LES OGSÅ: Rekordmange vil søke erstatning for ødelagte avlinger: – Får vi en sånn sommer til, sliter vi

41 søkte i Horten

Fra bønder i Horten kommune har landbrukssjef Rolf Magne Vindesnes mottatt 41 søknader om erstatninger. Søknadene kom i hovedsak fra kornprodusenter, men også fra grovfor-, bær/grønnsaker og en honningprodusent.
41 søknader var flere enn Vindenes forventet.

– Hvem har hatt de største tapene?

– Det ser ut til å være bær- og grønnsaksprodusenter. Vi har ikke fått behandlet mer enn en tredel av søknadene, så jeg har ikke hele oversikten enda.

30 prosent egenandel

Ifølge landbrukssjefen er det også for tidlig å si noe om omfanget av skadene, – hvor mye tørkesommeren har kostet bøndene i Horten.
De får dekket 70 prosent av avlingsvikten. Egenandelen på 30 prosent må de ta på egen kappe.

– Venter du at noen av produsentene vil slutte med matproduksjon etter denne sommeren?

– Det vil være avhengig av hvordan det blir neste år. Det har vært lite diskusjon rundt det hittil, sier Rolf Magne Vindenes.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.