FHI: Snørrete barn kan nå sendes på skolen hvis testen er negativ. Askil Elvestad: Dette kan øke behovet for testing.

Hvis barnet har testet negativt, kan du nå sende det på skolen selv om det er småforkjølet, sier FHI. Legevaktoverlege Askil Elvestad tror endringen kan føre til større behov for testing.