Elferjer sikrer jobb til 70 mann: – Det betyr mye for det lokale næringslivet og leverandører

Tre ferjer skal klargjøres i Horten for elektrisk drift. En stor jobb med betydelige ringvirkninger for det lokale næringslivet. Arven etter Verven lever videre.