Gå til sidens hovedinnhold

Feil om Havna-utbyggingen (hva skjer med denne)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen tilpasser seg villig hotellutvikleren i Havna. De vil dele på dennes kostnad for å sikre byggegrunnen. Meningsfulle tiltak for bedring av bærekraft i sentrum av byen, og vår folkehelse bryr de seg derimot lite om. Administrasjonen har siden 2017, latt nødvendige og klargjørende utredninger i Havna bero. Kommunen velger ufornuft som plattform – det er uakseptabelt.

Administrasjonen har over år trenert og søkt som best, å undergrave kravet om forlengelsen av miljøtunnelen, lokket over den flyttede oppstillingsplassen til fergesambandet i sentrum og sammenknytning av disse. Sist ute er havnefogden. Det er de ”astronomiske” byggekostnadene, dårlig byggegrunn, tekniske utfordringer og ikke minst hvordan dette skal finansieres, som visstnok er uoverstigelige barrierer. Administrasjonen har knapt løftet en finger for å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å underbygge sin posisjon. Ønsket om forlengelse av miljøtunnelen er vedtatt av kommunestyret, men strandet i NTP-prosessen. Et tafatt brev om støtte ble sendt fylkeskommunen.

Til de ”astronomiske” byggekostnadene: Horten kommune valgte i sin tid, ved å ta det finansielle ansvaret, å prioritere fortgangen i trafikkutfordringen ut av byen. Rv. 19, fra rundkjøring på Borre til E-18 påkjørselen på Undrumsdal ble bygget. Det var stipulert i 2006, til å koste 310 millioner kr. Statens vegvesen har priset forlengelsen av miljøtunnelen til 100 000 kr/m dvs. i størrelsesorden 100 millioner kr. AsplanViak priset en lokk-konstruksjon over biloppstillingsplassen til fergesambandet til 150 millioner kr. Nå er denne kostnaden blitt ”astronomisk”.

Til Miljøtunnelen. Havnefogden tar feil. Miljøtunnelen er ikke bygget som en ”flytedokk”. Utbyggingen av den nesten 700 m lange tunnelen tok kun 14 måneder, og den er bygget etter prinsippet spunt i åpen byggegrop. Taket er plasstøpt med en unik glideforskaling. En drenert betongplate danner kjørevegen. Byggegrunnen var krevende middels til bløt leire. Den enkle konstruksjonen og kort byggetid var årsaken til kostnaden på 65 millioner kr. eller 93 000 kr/m. Miljøtunnelen har vært overvåket i mange år, og den står seg vel.

Til dårlig byggegrunn. Kommunens geoteknisk rådgiver (2018) påviste at områdestabiliteten er tilfredsstillende for hele Havna. Dette er nå bekreftet av NVE. I 2005/6 besluttet kommunen og den forrige havnefogden steinutfyllingen i sjøen sørover fra fergekaia. Dels for eventyret om en cruisehavn, og senere som motfylling for biloppstillingsplassen til BastøFosen. Det var gratis stein tilgjengelig fra E-18 utbyggingen. Målinger har vist at utfylling må tas over lang tid, sannsynlig i størrelsesorden 10 – 15 år. Kommunen sa nei takk til nye steinmasser fra IC Nykirke – Barkåkerutbyggingen. Dette betyr både forsinkelser, økte kostnader og et nei til bruk i en motfylling for etableringen av oppstillingsplassen, helt eller delvis i sjø.

Til lokk over oppstillingsplassen. Havnefogdens ”flytedokkløsning” har ingen rot i virkeligheten. Bæringen av taket og vegger kan være på pæler ned til berg (35 m dypt). Verken krav til dybde, bæring eller trusselen om grunnvannsinntrengning utløser dette behovet. Leiren er tett, spunt tetter aldeles utmerket mot grunnvannet, og drenering håndterer det resterende. Løsningen er allerede vist å fungere godt i den eksisterende miljøtunnelen. Brannsikkerhet er løst i større komplekse byggverk enn det vi kan se for oss i havna. Dette er nok ett uredelig argument mot lokk-etableringen

Hvilket fenomen bidrar til økte byggekostnader i Havna. Det kommer store massive byggverk i Havna. Løsmassen har viser at det er fare for grunnbrudd. Byggene selvutløser behovet for stabilisering av grunnen, dvs. bruk av støttefyllinger, kalkstabilisering og utdrenering av leira. Sikringen mot ekstremvannstand ved heving av terrenget til kote +3 m gjør også området instabilt. Dette er alle, meget fordyrende tiltak. Det blir feil og meningsløst å hevde at miljøtunnelen og et lokk over oppstillingsplassen, er det som gjør utbyggingen i Havna uansvarlig. Fundamenteringen for disse konstruksjonene krever annerledes og langt rimeligere løsninger enn for annen bebyggelse. Administrasjonen tidlige motvilje til å beregne kostnadene fremmer fortsatt forvirrende spekulasjoner om tiltakets samlede kostnad.

Geir Lenes, Rådgivende ingeniør og hydrogeolog

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.