Facebook er full av sommerbilder. Folk på tur, på restauranter og i Syden. Jeg har også en god og velfortjent ferie, hvor jeg kan kose meg.

Ferie er noe vi trenger, og fortjener. Vi skal takke fagbevegelsen, og etter hvert velferdsstaten for at det er blitt en rettighet for de fleste. Jeg har kost meg både med uke på Lesbos, med konserter, og litt jobbing på huset.

Jeg blir ofte tenksom ferien. I år har jeg tenkt mye på barna jeg har truffet i jobben som ikke får ferie. De hadde virkelig trengt det. Det jeg liker best med ferie er tid og (ferie) penger til å bestemme selv hva jeg vil gjøre. Den muligheten er det mange som ikke har. De kan delta på tiltakene kommunen gir dem, som Aktiv sommer. Fint det, men som en av ungene sa til meg når jeg spurte om ferien: «Jo da, jeg skal på Aktiv sommer, men det hadde vært fint med tur med mamma». Det kunne hun ikke love fordi hun er tilkallingsvikar og trenger å jobbe så mye som mulig i sommer når de andre har ferie.

I Horten var det 620 barn i vedvarende lavinntektsfamilier i 2015 ifølge Bufdir, og trolig flere nå. H og Frp-regjeringens smålige kutt i barnetilleggt for uføre førte til flere fattige barn. I Horten var det 374 barn som har minst en ufør forelder. Stortingsflertallet kuttet også feriepengene til arbeidsledige. I Vestfold rammet det 3.821 helt ledige, ifølge NAV, og ganske mange av dem har barn.

LES OGSÅ: Ordfører Are Karlsen: Slik støtter vi musikkorpsene våre

Jeg synes ikke noen skal ha dårlig samvittighet over å kose seg i sommer, eller la dette ødelegge en velfortjent ferie. Vi bør derimot kaste forskjellsregjeringen til høsten. SV vil bruke sin makt til gjøre noe med forskjellene.

Vi vil: Øke barnetrygden mest for de med mange barn og enestående forsørgere. Gjeninnføre barnetillegget i uføretrygden. Gi arbeidsledige feriepenger igjen. Lage en nasjonal sosial boligplan og følge opp lokalt. Endre arbeidsmiljøloven så folk sikres faste hele stillinger.

LES OGSÅ: Gi ungdommen plass i byen

SV vil ikke at barn og familier skal stå med lua i hånda – men ha samme rettigheter og samme frihet som oss andre. Fattigdom handler om penger – og da hjelper nettopp det.