Hva skal veien hete?

Anita og Bjørn Utne er bare noen av flere som har engasjert seg med å komme med nye veinavnforslag.

Anita og Bjørn Utne er bare noen av flere som har engasjert seg med å komme med nye veinavnforslag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

På Tjøme kan veien til helvete bli en realitet. Det er ett av flere forslag til nye veinavn i Færder kommune.

DEL

(Øyene) Når to kommuner blir til en om ikke så lenge, er det flere veier som må bytte navn.

Nå er fristen for forslag gått ut, men her er noen av forslagene som er kommet inn til kommunene, og med en kort begrunnelse.

Vinghøg sa at de ville flytte

For øvrig varslet Lindholmveien 14 AS, som blant annet huser Vinghøg, at de ikke ville særlig begeistret hvis gata deres byttet navn. Vinghøg AS er en stor bedrift som produserer høyteknologisk utstyr til militært bruk. En adresseendring der ville medføre økte kostnader fordi de må endre adresse til alle sine kundeer i flere land.

De gikk endatil så langt at de varslet at de ville vurdere å etablere seg i en mer sentral og næringsvennlig kommune, for dette opplevde de som manglende forståelse for næringslivet.

Naboene Anita og Bjørn Utne mente for øvrig at det var synd dersom veien deres skulle endre navn, men sa seg fornøyd bare den ikke fikk et idrettsnavn. I enden av veien ligger jo Nesskogen Idrettspark.

De fremmet forslaget Fulehukveien.

Nå er fristen for veinavnforslag som sagt gått ut, og veinavnkomiteen skal se de innkomne forslagene i nær framtid.

Under følger noen av forslagene som folk har kommet med.

Vi tar Tjøme først, der veien til helvete kan bli liggende i framtida.

Gamleveien:

 • Helvetesveien. det foreslår Reidar Thorsen. Han grunngir at Gamleveien går over i en sti i Kynnamarka og til et sted som på kartet heter helvete. navnet kan også speile "hell og lykke", samt at veien er en helling.

 • Karnas vei. Det foreslår Tjøme Historielag og en privat innskriver, Hedvig Fon.

Begrunnelsen er at Karna var en kvinnelig lokalpolitiker som satt i formannskapet i flere verv, blant annet forliksrådet. Hun bodde i gamleveien i mange år.

 • Berghøy/Berghøyveien/Bergøysvingen.

Forslaget kommer fra Gunstein Sundene, og begrunnelsen er blant annet at Gamleveien snor seg rundt en lav ås som tidligere ble kalt Berghøy. Der bodde det også en kaptein Hansen. På folkemunne ble han kalt Hansen Berghøy.

 • Solveien.

Unni Sollie foreslår dette nacvnet fordi veien går i bue ved begynnelsen av øya med flest soldager, står opp i øst og går ned i vest, slik buen på veien er.

Rønningen

 • Havnarønningen/Havnerønningen, foreslår Tjøme historielag. Begrunnelsen er at denne Rønningen egentlig alltid har tilhørt Treidene, men har "alltid" blitt kalt Havnerønningen, i hvert fall de siste hundre årene. Dette forslaget kommer også Ingrid W. og Ommund Bjelland, som også nevner at det ville vært en videreføring av dagens navn.

 • Askelund/Askelundveien, forslagsstiller Hanne Munkelien. Begrunnelsen at området går under betegnelsen Askelunden blant befolkning. Det foreslår også Tove Hansen. Begrunnelsen hennes er at det første huset på venstre hånd når en går sørover i Rønningen heter Asklund. - det ble sannsynligvis bygget av min oldefar i rundt 1890, skriver hun. - Min oldemor het Emilie Asklund og bodde her til hun døde i 1944.

Hagaveien:

 • Hagakilveien, forslag fra Tjøme Historielag. begrunnelsen er at denne veien går ned til Hagakilen. det foreslår også Kristina Grimsø.

 • Aksels vei/Bjørnskaus vei, foreslår John Petter Holm. veien går gjennom det som tidligere var en del av Hulebakk gård som fra 1800-tallet tilhørte familien Bjørnskau. Aksel Bjørnskau eide gården fra 1893-1978, og er et kjent navn for tjømlinger.

 • Solåsveien/Solåsen, foreslår Charlotte og Niels Chr. Geelmuyden, samt Ingeborg Lynne.Veien førte i sin tid fram til det som het Solåsen pensjonat.

Kikutveien:

 • Olavsbakken, foreslår Tjøme Historielag.Oppkalling etter Oluf Svendsen (benyttet Olav). Han ble født i 1829 og døde i 1910.Det står fremdeles rester av huset her. Det foreslår også Cecilie Børnich, som forteller at dette navnet kommer opp når en søker på kart etter Kikutveien.
 • Haugstoppen.
 • Færderveien.
 • Kikutgrenda.

Så til Nøtterøy, og den nevnte Lindholmveien først.

Lindholmveien

 • Torgeir Andersens vei, foreslår historielaget på Nøtterøy. Han var stortingsrepresentant, fylkesordfører og ordfører. Han var formann i Nøtterøy IF og antakeligvis pådriver for opprettelsen av Nesskogen Idrettspark.

 • Nesskogveien, foreslår Jontahan Miller. begrunnelsen er at veien går inn mot Nesskogen og at idrettsparken der heter Nesskogen idrettspark.

 • Fulehukveien, som nevnt i saken over. Det foreslår også Ivar og Kristin Sætre.

 • Steinklossveien. det foreslår Randi-Helen Magdahl, som forteller at Steinkloss er en av de nærmeste øyene til Nesbrygga der nåværende Lindholmvei er.

Losveien

 • Movikveien, fortsettelse av eksisterende Movikvei, forslagsstiller Inger E. Kjørnæs. Hun begrunner det med at Losveien ligger under vestre Movik, er en forlengelse av Movikveien, og bør bytte navn til det. det foreslår også Trine Øyen og Vibeke Skontorp.

 • Solveien, foreslår Kristin Lorentzen. Det er samme bokstaver i omvendt rekkefølge. Audun Bjølgerud foreslår samme navn.

 • Los Hans Westiles vei/Hans westerns vei/Los Westlies vei, etter losen som var født i Losveien og som bodde der hele livet. Det foreslår Bodil og Edvard Rosen.

 • Nordengveien/Engeveien, foreslår de også. Begrunnelsen er at Losveien 18 heter Nordeng. Noreng har vært brukt som betegnelse på enga som lå nord for gården.

Arne Magnus Berge er leder for veinavnkomiteen, og har tidligere sagt at det blir utfordrende å finne nye navn på de seks veiene, men at det har kommet mage fine og konstruktive forslag til dem.

Arne Magnus Berge

Arne Magnus Berge

Artikkeltags