Får ikke parkere på egen grunn

Borettslaget i Baldersgate har etablert to parkeringsplasser langs husveggen, på egen tomt. Det er ikke lov.