Får 750 000 kroner til digitale læremidler

Artikkelen er over 1 år gammel

I det nye læreplanverket som trer i kraft om et år vektlegges det at dagens unge trenger en kompetanse langt utover tradisjonell kunnskap. Nå tyr Hortenskolen til digitale verktøy. Hele satsingen går ut på å finne en balanse mellom det digitale og det analoge.