Helt fra desember 2020 har Fagforbundet hatt ei arbeidsgruppe som skal gruble fram ei vurdering av kontingentelementene i forbundet. Denna vurderinga foreligger nå, altså det vil si den blei lagt fram til høring fra april 2021 og til presentasjon og diskusjon rundt i de lokale foreningane.

Ikke veldig overraskande er høringa bifalt hos de fleste yrkesaktive. Det er jo deilig å få litt mindre å betale på når dissa heftige strømregningane vælvær åver vårs uten styring av ansvarlige myndigheter både før og nå. For å styrke konkurransen med andre fagforbund vil man redusere kontingenten for de yrkesaktive fra 1.45 prosent til 1.25 prosent.

Det er bare en veldig viktig hake ved dette: For å åppnå en reduksjon for de yrkesaktive, må noen betale for det. Fagforbundet er livredde for at det skal bli for mange pensjonistær som får for mye, derfor skal kontingenten for dissa øke fra 950 pr. år og til 1500 pr. år. Det er ingen lita økning i et forbund som slår sæ på brøstet med følgende slagord: Omsorg, samhold og solidaritet !I sin egenreklame ønsker arbeiderbevegelsen å framstå som en forkjemper for "de nederst ved bordet". I Fagforbundet er det mange som sitter nederst ved bordet, altså folk i lavtlønte yrker og de blir neppe mer høytlønte som pensjonistær heller.

Når vi nå har ei regjering som bokstavelig talt er utgått fra arbeiderbevegelsen og som lar kraftkapitalen uhemma forsyne sæ av våre lønningær og pensjonær, er det mildt sagt umusikalsk av Fagforbundet å kreve enda mer av sine eldre medlemmer. Fagforbundet i Norge er et rikt forbund. Med en egenkapital på 1,6 milliarder, et konfliktfond på 700 millioner og fondsmidler som beregnas te 600 millioner pluss en betydelig boligmasse, er det ikke ei forening som ligger på sotteseng!

I høringa er det ingenting som tydær på at man vil se på mengden av sekretærer, ledere og mellomledere, ei heller på lederlønningær som ligger skyhøyt åver vanlige menige medlemmer. Detta minnær om private bedrifters måte å redusere kostnader på: Man byner neders på gølvet og sluttær nederst på gølvet!

Det er derfor med all mulig go grunn jeg fjerner spørsmålstegnet i åverskrifta og skriver: Fagforbundet - i utakt med sæ sjøl. Fagforbundet trenger ikke bli åverraska åver at aktive eldre medlemmær vil forsvinne fra forbundet hvis detta forslaget blir banka igjennom på landsmøte sæinære i år.