Det er groteske bilder vi har fått sett i Brennpunkt saken 25. januar fra det største sykehjemmet i Larvik. En burde forvente noe helt annet enn det som har skjedd på det sykehjemmet. Både som fylkespolitiker og kommunepolitiker i Fremskrittspartiet mener jeg at vi nå må diskutere både innhold og dimensjoneringen av helsetjenestene.

Det er sjokkerende å se hvordan eldre blir mishandlet på denne måten. Å få se bilder av eldre som har sittet i sin egen avføring timevis er uverdig og forkastelig. At de eldre blir lagt klokken 17 og blir liggende i 17 timer uten tilsyn og mulighet for å komme seg opp av sengen på grunn av sengehesten, gjør sterkt inntrykk på meg.

Den velferden vi har i dag er det de eldre som har bygget. Da skal ikke de bli behandlet på en uverdig måte. Det vi har sett er fraskrivelse av ledelse ansvar i kommunene, men også i Storting og regjering. FrP har foreslått og gjennomført et prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg med godt resultat.

Vi må rydde opp i det som skjer på sykehjem i kommunen. Et sykehjem skal være ikke være en siste oppbevaringsplass, men et sted som tilbyr omsorg og pleie.
Et sykehjem skal være trygt for de eldre og pårørende. Om ikke de kommunale klarer oppgaven så må finansieringen av tjenestene endres og det må utdannes flere fagpersoner for å kunne fylle tjenestene med kloke hoder og varme hender.

Det haster å prioritere eldreomsorgen. Regjeringen må med Støre og Vedum i spissen tilføre eldreomsorgen mer penger. Penger har vi nok av!