Skulle du være så uheldig å få kreft, er du tross alt heldig som bor i Norge. Vi har et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alt gjøres for at du skal overleve og bli frisk. I Norge gjelder ideen om at alle skal få samme behandling og oppfølging uansett hvor du bor eller hva du tjener.

Virkeligheten er dessverre en annen. Helsedirektoratet har vist hvordan forskjellene øker i helse-Norge: Jo høyere utdanning og lønn du har, jo større er muligheten for at du får rett behandling, god oppfølging og får best mulig liv etter du har vært syk. Er du i motsatt ende av skalaen, med lav utdanning og lav lønn, risikerer du å få dårligere behandling.

Dette er noe Kreftforeningen også kan bekrefte, blant annet basert på de daglige samtalene vi har med kreftpasienter. De minst ressurssterke klarer ofte ikke navigere seg fram gjennom alle tilbud, rettigheter og muligheter som finnes og stå på kravene sine som dem med høyere sosioøkonomisk status.

Slik skal det ikke være i Norge.

Heldigvis har regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet nå tatt grep om deler av dette problemet. I vinter ble «Pakkeforløp hjem» lansert. Begrepet pakkeforløp hjem sier kanskje ikke så mye, men det er, kort fortalt, en bestilling, eller en oppskrift, til alle landets kommuner om hvordan kommunene skal følge opp kreftpasienter.

Når kreftpasienter blir skrevet ut av sykehuset, er det kommunene som overtar ansvaret for kreftpasienten.

Om du bor i Tønsberg, Larvik, Sandefjord eller Skien skal ikke ha noe å si for hvor god oppfølging du får.

Nå forventer Kreftforeningen at kommunene i Vestfold og Telemark prioriterer og innfører pakkeforløp hjem så fort som mulig. Noen kommuner er godt i gang, mens andre ikke har startet. Vi oppfordrer derfor helsepolitikere til nå å stille spørsmål i sin kommune om hvordan pakkeforløp hjem er planlagt innført. Det vil løfte den lokale kreftomsorgen og bety mye for dem som er rammet av kreft.

Pakkeforløp hjem skal bidra til mindre forskjeller. Fordi du skal få samme kartlegging og oppfølging uansett om du er rik eller fattig, bor i en liten eller stor kommune. Kommunen skal se deg.

Kreftforeningen får ofte tilbakemelding om at kreftpasienter føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål.

Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med NAV? Kan jeg finne fysioterapi? Kan jeg få gode ernæringsråd eller hjelp til trening noe sted?

Det er kommunene sin oppgave å hjelpe kreftpasientene, og gi dem rett tilbud og rett oppfølging. Noen tilbud har kommunen allerede, mens andre tilbud kan organisasjoner som Kreftforeningen stå bak.

Poenget er at kommuner som nå innfører pakkeforløp hjem på en god måte, vil være enda bedre i stand til å se innbyggerne sine.

Det vil i så fall være et stort løft for kreftpasientene, pårørende og den lokale kreftomsorgen. Kommunen vil bli litt bedre å bo i, kreftrammede kan kanskje komme seg tidligere i jobb og befolkningen kan bli friskere.