Gå til sidens hovedinnhold

– Et stadig mer kampklart forsvar

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På tross av pandemien økte Forsvarets operative evne også i 2020. År for år blir den operative evnen bedre. År for år styrkes Norges militære beredskap.

Nylig la Forsvarssjefen fram Forsvarets årsrapport for 2020. Rapporten slår fast at den operative evnen økte i 2020.

Innfasing av nye kampfly F-35 med oppbygging på Ørland og Evenes, og utvidelse av Hæren i Finnmark har gitt økt operativ evne. Forsterkningen av Brigade Nord er i full gang, og nytt toppmoderne artilleri rullet inn i 2021. Heimevernet har fått nye feltvogner og Sjøforsvarets logistikkfartøyet KNM “Maud” er tatt i bruk. Fregattene kan dermed være lengre til sjøs uten å måtte gå til land for etterforsyninger. Mange års vedlikeholdsetterslep hentes inn og ammunisjonslagre og andre beredskapsbeholdninger fylles opp. Summen av dette er et forsvar med stadig økende kampkraft.

Klartidene, det vil si tiden det tar fra en avdeling får ordre om innsats til den er klar til strid, er kraftig forbedret for en rekke avdelinger. Klartiden til Brigade Nord, Hærens største avdeling, er forbedret med omtrent to tredjedeler siden 2017. Det samme gjelder Sjøforsvarets fregatter og ubåter.

Forsvaret er beredt til å støtte sivilsamfunnet i kriser og alvorlige hendelser som en del av Totalforsvaret. Verdien av dette er kommet tydelig frem under pandemien og under skredkatastrofen i Gjerdrum. Forsvarets personell fortjener honnør for innsatsen.

Regjeringen Solberg har systematisk prioritert den militære og sivile beredskapen. Oppgaven har vært formidabel, fordi sikkerhet og beredskap var langt nede på den politiske dagsorden før regjeringsskiftet i 2013. Forsvaret var nedslitt i 2013.

Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt fra 43 milliarder til 65 milliarder kroner. Forsvaret har under Solberg-regjeringen gått fra å være statsbudsjettets taper, til en av statsbudsjettets vinnere. Nylig signerte regjeringen kontrakt for anskaffelse av nye ubåter til 45 milliarder kroner

Regjeringen Solberg vil fortsette oppbyggingen av Forsvaret med uforminsket kraft. Forsvarsbudsjettet skal øke med ytterligere 17 milliarder innen 2028, og Forsvaret skal vokse med i overkant 6000 soldater og befal de neste årene.

Forsvarets årsrapport for 2020 dokumenterer på en innsiktsfull måte at beredskapen og kampkraften er blitt bedre. Det har ikke kommet av seg selv.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.