Ord og forhold som skal vurderes er det nok av. Oppfølging av det vi vet mangler, glimrer med sitt fravær. Ikke alt løses enkelt, men noe kan endres, hvis man vil.

Barna som er spurt om råd sier at de ønsker seg skolemat og frukt. Det sikrer alle et godt grunnlag for læring, og det å spise sammen gir en egenverdi.

Alle vet at mange ikke har råd til utstyr til skoleturer. Styrk utlånsordningene gjennom BUA, og lag en plan for at de finnes og er godt kjent blant alle i lokalsamfunnene.

Gi de frivillige organisasjoner bedre vilkår, slik at de kan tilby aktivitet og inkludering.

Hør på ungdommen som sier at de trenger uformelle fritidstilbud som fritidsklubber. Det krever at kommunene har en økonomi som får til litt mer enn bare det som er lovpålagt.

Sørg for at barnevernet får flere voksne som kan bidra til å forebygge familieproblemer, og flere som har tid til å snakke med barna som trenger det.

Med en mer rettferdig og klok fordeling av samfunnets ressurser, ville disse 5 grepene kunne la seg ordne. Det ville ikke løst alt, men vært et godt bidrag til å gi mange barn og unge en bedre hverdag.

Når høyreregjeringen gir de rikeste mer penger, setter den ikke ned utvalg, lager ikke samarbeidsstrategier, eller langtrukne pilotprosjekter, som skal vise om det er lurt å sørge for mer innsats. Nei da er det handling som gjelder.

Samfunnsbygginga har stoppa opp til fordel for ensidig fokus på kontanter. Det er på tide å få en regjering som forstår at rettferdig fordeling er en investering i unger og ungdom, og i vårt felles samfunn.