Et opprør er i emning i landbruket. Bondeopprør21 er startet av engasjerte bønder som har sett seg lei av at bøndene sakker akterut i lønnsutviklingen. Det er all grunn til å lytte til dem. I støttegruppa til bondeopprøret leser jeg historier om bønder som jobber tidlig og seint uten å sitte igjen med midler til å investere i gården, jeg leser om gravide som må jobbe til tett opptil termin med risikabelt arbeid og unge bønder som lurer på om det er verdt å satse videre på yrket.

Rødt ønsker norsk matproduksjon med god dyrevelferd og gode arbeidsforhold for de som jobber i landbruket. Norsk matproduksjon er kortreist, ofte miljøvennlig, bruker lite antibiotika, opprettholder vårt flotte kulturlandskap og det er viktig for selvforsyningen vår. Men noen må produsere den maten. Og hvis vilkårene for bøndene ikke er holdbare så blir det dårlig med mat.

De siste 35 årene har prisen på en liter melk i butikken mer enn tredoblet seg: den har økt fra rett under fem kroner til mellom 15 og 20 kroner. Prisen bonden får har derimot bare økt med stakkarslige tre kroner, fra 2,62 kroner til 5,74 kroner. Noen tjener grovt på matvaresalg og det er ikke bonden eller de ansatte på butikkgulvet. Forskjells-Norge finnes også i landbruket.

Resultatet av denne utviklingen er at gårdsbrukene blir større og færre. Det er vanskeligere for småbrukere å overleve uten en jobb ved siden av. Og det er vanskelig å øke minstelønna i landbruket.

Nå må vi snu utviklingen før det er for sent. Og vi begynner med å lytte til bøndene. De må sitte igjen med mer av inntjeningen, de ber om et bedre system for investeringsstøtte så det lønner seg å investere i ny teknologi og bedre dyrevelferd og de må holde tritt med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Vestfold har mye jordbruksareal og en svært stor del av norsk grønnsaksproduksjon skjer i Vestfold. Ringvirkningene av landbruket i vårt distrikt er store. Tenk bare på alle arbeidsplassene vi har i næringsmiddelindustrien i Vestfold! Derfor er det ekstra viktig for meg å kjempe for en mer rettferdig og offensiv landbrukspolitikk fra Stortinget. Som stortingskandidat for Vestfold så er det en forpliktelse jeg har overfor alle innbyggerne våre.

Jeg er en av dem som gjerne kan betale noen ekstra kroner for god norsk mat, men bare hvis jeg vet at det kommer bonden til gode. Samtidig så er det noen som ikke alltid har råd til å unne seg gode norske råvarer. Et godt alternativ da er at mer av matvareprisen tilfaller bonden, men at vi reduserer momsen på mat slik at forbrukerne slipper å betale skatt fordi vi trenger å spise. Rødt vil blant annet fjerne momsen på norskprodusert frukt og grønnsaker.

For at det skal skje må også systemet endres. Mindre makt til kjedene og mer makt til bønder og ansatte i butikkene. Det er et samfunn og et landbruk Rødt vil jobbe for.