Gå til sidens hovedinnhold

– Et mer rettferdig Norge

Den urettferdige høyrepolitikken øker forskjellene i Norge.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyreregjeringen kaster penger etter de rike og straffer folk med vanlige lønninger. De fratar mange arbeidstakere tryggheten en fast jobb i full stilling kunne gitt. De tapper distriktene for verdifulle arbeidsplasser, velferdstilbud og kompetanse. Privatiseringen brer om seg og øker forskjellene. Dette kan ikke fortsette. Vi trenger et mer rettferdig Norge.

Barnehage er blant våre viktigste velferdstilbud. Her får barna møte andre barn, tett oppfølging, utviklingsmuligheter og ekstra hjelp når det er nødvendig. Foreldrene får mulighet til å kombinere jobb og omsorg. Den rødgrønne regjeringen satset derfor massivt på barnehagene, gjennom full barnehagedekning, billigere plasser med makspris og bedre kvalitet med flere ansatte. Noe av det første høyreregjeringen gjorde var å øke barnehageprisene mens de samtidig kuttet skattene til de rikeste. Det er ikke rettferdig.

Alle barn fortjener en god skole med nok voksne som har tid til hver enkelt elev. Derfor ga det rødgrønne flertallet mer penger til kommunene slik at de kunne ansette flere lærere. Vi innførte frukt og grønt slik at alle elever skulle få bedre muligheter til å tilegne seg kunnskap. Og vi satset på kulturskoletilbud som kunne gjøre at flere får utfolde seg med sine talenter. Høyreregjeringen sulteforer skolene, de har kuttet penger til skolefrukt og kulturutfoldelse, og de satser mer på tester fremfor å legge til rette for at elevenes praktiske ferdigheter kan utvikles og gi bedre læring.

De siste 10 årene har det kommet 100 nye privatskoler i Norge, en snikprivatisering av fellesskolen som gjør at 8.000 flere barn nå går på privat skole. Vi har en økende lærermangel, særlig i distriktskommunene. Og antallet ukvalifiserte som underviser i norske klasserom har økt med 42 prosent mens Høyre har styrt, og er nå rekordhøyt. Høyre har prioritert skattekutt til de med stor formue. Det er ikke rettferdig.

Folk trenger fast inntekt for å kunne leve frie liv. Skal man etablere seg med bolig, barn og gjøre de tingene man drømmer om må man ha trygghet for arbeid og lønn. Midlertidighet, småstillinger og lønnstyveri truer folks frihet. Høyreregjeringen lar problemene fortsette uten å gjøre noe, og samtidig straffer de ærlige arbeidsfolk gjennom økte reiseutgifter til og fra jobben, innføring av mer bompenger og stadig nye avgifter.

Høyres skattemodell favoriserer de med høye inntekter, og på Ernas vakt har de med lavest lønn fått redusert sin kjøpekraft. Det er ikke rettferdig. Arbeiderpartiet vil at alle med inntekt opp mot 750.000 kroner skal betale mindre i skatt. De med høyere lønn kan betale litt mer. Og de med inntekt over èn million kan betale en god del mer. Det er rettferdig.

En sterk fagbevegelse og organiserte lønnsoppgjør er avgjørende for et samfunn med små forskjeller. I land hvor fagbevegelsen svekkes øker forskjellene; de rikeste får mer og de med lave lønninger får mindre. Veksten i produktiviteten i vestlige land har stort sett kommet eiere, aksjespekulanter og de som allerede var rike til gode.

Høyreregjeringen har gjort det dyrere å være medlem av en fagforening hvert eneste år siden 2013 og de har ikke løftet en finger for å øke organisasjonsraden eller for å styrke fagbevegelsens innflytelse. Det er skadelig for norsk økonomi. Arbeidsfolk og fagbevegelsen fortjener bedre.

Folk med helseutfordringer skal vite at fellesskapet stiller opp. Den kroniske underfinansieringen av sykehusene må opphøre. Eldreomsorgen må forbedres slik at alle får dekket sine behov. Velferdsordningene skal være et sikkerhetsnett som fanger opp hver enkelt slik at ingen faller til bakken.

Fremfor å styrke folks trygghet velger høyresiden å snikprivatisere velferden og kutt i støtten til personer som trenger hjelp og bistand for å komme seg på bena.

Høyresiden begrunner kutt i sosiale ytelser med at mindre «gunstige» ordninger vil motivere flere til å jobbe. Samtidig argumenterer Høyre for at mer penger til de rike vil gjøre rikfolk mer motiverte til å stå på og skape jobber. Dette henger ikke på greip. Og det viser at høyresiden forskjellsbehandler. Det er en urettferdig politikk som øker forskjellene mellom folk.

Pensjonistene som har bygd opp landet vårt har tapt med høyresiden. Over flere år har pensjonistene gått ned i inntekt selv om resten av samfunnet har gått opp. Derfor har Arbeiderpartiet i flere år foreslått en mer rettferdig ordning som sikrer at våre pensjonister går opp når kjøpekraften i resten av samfunnet går opp. Vi har foreslått et løft for minstepensjonistene og vi vil at folk skal opptjene pensjon fra første krone. Høyre skyver arbeidsgiverne foran seg og vil ikke endre på noe.

Nylig kom listen over de 400 rikeste i Norge. Det siste året har vi fått 21 nye milliardærer, og siden Erna ble statsminister har antallet mer enn doblet seg - fra 161 til 362. Den samlede formuen til de 400 rikeste har gått fra 690 milliarder til 1.401 milliarder i 2020. En ny SSB-rapport viser at den rikeste én prosenten i Norge mottar 19 prosent av all inntekt. Den rikeste én prosenten i Norge betaler i snitt 22 prosent skatt. SSB slår fast at skattesystemet i Norge i dag er regressivt. Denne ulikheten vil nå Høyre forsterke gjennom forslaget om å kutte formuesskatten, noe som vil føre til at 25.000 flere personer verken betalt skatt på inntekt eller formue.

Arbeiderpartiet vil kjempe for et mer rettferdig Norge. Et samfunn hvor de med sterkest rygg bærer den tyngste børa. Hvor man yter etter evne og får etter behov. Hvor barna våre får den best mulige starten på livet. Hvor arbeidstakerne blir tilbudt hele faste stillinger med en lønn man kan leve av i et trygt og rettferdig arbeidsliv. Hvor pensjonister og eldre blir behandlet med respekt og verdighet.

Da kan vi ikke fortsette med den urettferdige skattepolitikken; folk med vanlige lønninger må få bedre uttelling. Vi må ta avstand fra privatisering og byråkratisering som skaper vanskeligheter for folk. Og vi må satse på et fellesskap som alltid stiller opp for den enkelte.

Det er på tide med et nytt flertall som vil jobbe for et mer rettferdig Norge.

Kommentarer til denne saken