Det er vanskelig å lese bildet av Horten havnepark som er slått stort opp i Gjengangeren 3. mai 2021. Hvor er modellen av området som flere har etterlyst? Det planlagte parkområdet ser nokså stort ut på illustrasjonen. Men når jeg står der, virker det ganske lite ...

Les saken om Horten havnepark her (+)

Og hvor er det maritime innslaget? Det er viktig å se dette prosjektet i sammenheng med resten av havneområdet, og finne plass til alt som har med kystkultur å gjøre. Hadde det ikke vært flott med strand, fiskeplasser, fiskebutikk og utvidet småbåthavn? Vi har tidligere hørt at det planlagte stranda blir skrinlagt fordi badelivet vil hindre skipstrafikken. Men havneområdet er stort, og i tillegg til det jeg har nevnt, håper jeg kommunen prioriterer bobilparkering og kanskje en kystledhytte?

Det aller viktigste er å ta utgangspunkt i Hortens identitet og historie, noe som tilsynelatende er helt fraværende i planene for Horten havnepark. Bygningene kan ligge hvor som helst, tilsvarende boligområder har forringet så mange norske byer. Nettopp fordi alt blir likt. Særpreget forsvinner.

Jeg skjønner at utbyggerne er interessert i bygge boliger, men at kommunen vil tillate at en så stor del av området settes av til massive 6-etasjes bygg er umulig å forstå. Når Kaldnes Utvikling (tidligere WA Eiendom) endrer forslaget radikalt etter å ha vunnet havnevesenets konkurranse, kan det være gode grunner for å avvise endringene.

Jeg drømmer jeg om en slags «folkets park» i deler av havna, der mennesker i alle aldre møtes. På Filipstad i Oslo er det nå er trenings- og lekeapparater som har ført til et yrende liv. Som mange har påpekt i kjølvannet av Arkitekturopprøret, er det behov for gode, offentlige rom, der det kan legges til rette for rekreasjon og mange slags fritidsaktiviteter: leke- og treningsapparater, kunst, musikk, blomsterprakt og uendelig mange benker.

For hvor er det folk i Horten møtes? Ikke vet jeg, men jeg tenker at havna kunne bli et slikt sted. Jeg satt nylig på Thorbjørn Egners Plass på Kampen i Oslo, det var tydelig blitt en møteplass for folk i strøket. Kanskje på grunn av duften av kanelboller fra de to kafeene i nærheten og de mange benkene som var der.

Men hva skulle en slik plass i Horten hete? Det kunne en konkurranse i byen gi svar på, vi trenger et samlingssted!