Også for oss som er veldig engasjert i dette, kan det være vanskelig å skjønne hva planene går ut på og hva som er vedtatt / ikke vedtatt. Jeg blir ikke klokere av å lese kommunens «Forslag til planstrategi 2020-2023», men merker meg målet for sentrumsplanen: «Sentrum skal knyttes til sjøen. Horten skal utvikles med egenart og identitet».

Vil ikke det nye portalbygget føre til det motsatte, ved å skape et stengsel mellom sentrum og sjøen? Og hvordan vil det nye hotellet på opptil åtte etasjer bidra til å utvikle småbyens identitet og egenart?

I Gjengangeren 15. oktober uttaler Ted K. Luisa i Comfort Hotel Horten at hotellet skal ha 29.000 gjester det første året. Hvordan kan han anslå et slikt antall? Er det snakk om overnattingsgjester eller folk som slenger innom for en kopp kaffe? Petter Øygarden, administrerende direktør i Bratsberg Gruppen AS, sier til Gjengangeren 5. oktober at et nytt hotell i havna vil gi mange nye arbeidsplasser. Hvor mange heltidsansatte nye, faste stillinger kan det være snakk om?

Og hva tenker planleggerne om framtida for de andre hotellene i kommunen, hvis de fortsatt har 40 prosent belegg eller mindre? Vil ikke et nytt hotell bare «flytte» arbeidsplasser, ikke skape noen nye? Slik at enten dette nye eller et av de andre hotellene går konkurs?

Kanskje det blir et flott hotell, men det markedsføres på en underlig måte i Gjengangeren 15.10.: Mat og drikke som selvbetjening ved resepsjonen i første etasje, høres ikke bra ut i mine ører. Det er fint med gode senger og god plass på badet, men det vil vel heller ikke lokke så mange? Store speil kan vel knapt lokke noen. Og det mest surrealistiske av alt er de store vinduene og romaskinene i åttende etasje, der gjestene kan føle at de ror ut av hotellet og ut på sjøen ...

Er det ikke bedre å ro på vannet? Mest av alt minnet dette meg om en sketsj av de svenske komikerne Hasse og Tage. Den handlet om en mann skyndte seg ut på hytta for å sykle på ergometersykkel i kjelleren mens han kikket på en film av landskapet på øya der han ferierte ...

Hva står vi igjen med? Et hotell med en flott beliggenhet, som sikkert vil gjøre at dere tjener penger. Men hva får kommunen ut av dette? Og hva med oss som bor her og har helt andre drømmer for hvordan havna kan utvikles.

Dere skal forklare politikerne hvilke store og positive ringvirkninger dette vil ha for byen, heter det i artikkelen. Jeg venter spent (og mange med meg). Artikkelen i Gjengangeren 19. oktober ga ingen konkrete svar.