– Et grenseløst problem, krever et grenseløst engasjement

I år blir det en litt annen tv-aksjon, men engasjementet er det samme.