I det nye budsjettforslaget foreslår vi å øke handlingsrommet med 700 millioner kroner. Dette er den største økningen siden 2016, og mer enn det de rødgrønne bidro med i sine siste regjeringsår.

Regjeringen, med Høyre i spissen, har i alle år prioritert kommunene. Siden Erna Solberg ble statsminister har kommunesektoren blitt styrket med rundt 35 milliarder kroner, og i årets budsjett økes de frie inntektene med ytterligere to milliarder kroner. Et annet tegn på at kommune-Norge har gode økonomiske betingelser, er at rekordfå kommuner nå er å finne på den fryktede ROBEK-listen.

2020 har vært preget av koronapandemien. Det har naturlig nok påført kommunene betydelige ekstrakostnader. For øyeblikket vet vi ikke hvor store disse kommer til å bli. Derfor har regjeringen opprettet en arbeidsgruppe sammen med KS som skal finne ut hvordan kommunene skal kompenseres for tapene. Arbeidsgruppen leverte sin første delrapport 16. oktober. Den viser at koronakrisen så langt har kostet kommunesektoren rundt 14 milliarder kroner. Det samsvarer med det kommunene har fått fra staten så langt. I tillegg vil det i løpet av november komme nok en ekstrabevilgning.

Regjeringspartiene har gjort har det mulig for kommunene å tilby gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, også i vanskelige tider. Pandemien har vist oss hvor viktig det er med handlekraftige og fleksible kommuner som klarer å se og tilfredsstille innbyggernes varierende behov. Dette handler om de lange linjene i kommunepolitikken. Her holder Høyre en fast kurs for å bidra til fleksibilitet, lokal handlingsevne og god kommuneøkonomi. Det viser tydelig forslaget til nytt statsbudsjett.