Spente barn og unge venter på skolestarten som nærmer seg, men blant de spente barna finnes også de som gruer seg - og de som trolig aldri vil fullføre.

En undersøkelse gjennomført av UngData viser at mer enn én av åtte elever i ungdomsskolen uttrykker at de ikke tror de kommer til, eller ikke vet om, de fullfører videregående opplæring. Det utgjør i underkant av 2000 elever i Vestfold og Telemark.

Disse 2000 elevene ser nok med en annen spenning på skolestart. Dersom de ikke fullfører slik de tror, har de større sannsynlighet for et liv i utenforskap. Utdanning er den viktigste veien inn i jobb. Og de største forskjellene i samfunnet er mellom dem som har en jobb, og de som står utenfor.

Høyre ønsker å skape et samfunn med muligheter for absolutt alle. Vi ønsker at alle skal mestre egen hverdag. Står man utenfor mestrer man ikke. Derfor må vi som samfunn gi de nødvendige verktøyene for å takle en av årsakene til at ulikhet oppstår.

Symptomene på utenforskap starter ikke nødvendigvis i skolen, men det er der de bør behandles. Og de må behandles i skoleløpet, ikke etterpå. Høyre vil derfor innføre et frivillig ellevte skoleår for dem med svakest karakterer. Slik at det blir skreddersydd et opplegg for de elevene som har størst sannsynlighet for å falle fra, slik at vi gir disse elevene mestringsfølelsen som de kanskje ikke har opplevd i skolen.

Ved å styrke grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og digitale og muntlige ferdigheter får elevene et bedre utgangspunkt når de trer inn i videregående opplæring.

Høyre har troen på at et ellevte skoleår vil forhindre utenforskap. Og vi har eksempler på at det nytter. Oslo og Drammen har hatt prosjekter med ellevte skoleår, og erfaringene vi høster derfra er lovende. Dette gir håp om at et ellevte skoleår også kan forhindre frafallet både før og i den videregående opplæringen også i Vestfold.

Det nærmer seg skolestart. Høyre gleder seg til den viktigste arenaen for å bekjempe utenforskap igjen fylles opp av spente barn og unge.

Høyre har troen på at alle disse barna skal bli i stand til å mestre skolen – slik at de også kan mestre resten av eget liv.