Etter åtte år med en høyreregjering har forskjellene mellom folk økt, de som har mest har fått enorme skattekutt og helse- og omsorgstjenester blir privatisert på rekke og rad. Nå trengs ei ny regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Sv vil sikre bedre velferdstjenester. Barnehage, skole og eldreomsorg er noen av tjenestene vi mener skal drives av den offentlige velferdsstaten. For oss er det viktig at de store pengene går til velferd og ikke til utbytte hos store velferdsselskaper. Vi sier nei til Erna Solbergs storstilte privatisering av velferdstjenester og kritisk infrastruktur som for eksempel jernbanen.

SV vil jobbe for å få hele folket i arbeid og sikrer arbeidsfolk trygge og gode arbeidsvilkår, og ei lønn å leve av. Vi vil kjempe mot at arbeidsfolk blir utnyttet gjennom lave lønninger, dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. Vi vil samarbeide med fagbevegelsen i kampen om et arbeidsliv som skal være trygget av lov og av sterke fagforeninger. Et arbeidsliv for de mange, ikke for de få.

SV vil ha vi et skattesystem hvor de med de bredeste skuldrene skal bidra mest, for at forskjellene i makt og rikdom skal bli mindre. Et skattesystem for de mange, ikke for de få. Vi vil at skattepengene skal gå til velferdstjenester som drives av det offentlige, ikke bli profitt for store private velferdsselskaper

En av våre hjertesaker er hele og faste stillinger. Det er en deltidskrise i Norge som Erna Solberg og høyrepartiene ikke har gjort noe med. Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til ansatte i barnehage, skole, helse og varehandelen. For mange er arbeidsbelastningen så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Deltidskrisa er ett av de største problemene i norsk arbeidsliv, og det rammer flest kvinner.

SV vil jobbe for et sterkt velferdssamfunn der vi tar vare på hverandre

Vi trenger en regjering som lytter til arbeidsfolk og vil skape et bedre Norge!!!

Godt Valg