Gå til sidens hovedinnhold

Et ansvarlig forslag fra Rusreformutvalget

Artikkelen er over 1 år gammel

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, Pernille Huseby, skriver i Gjengangeren at de ønsker en ansvarlig rusreform. Det virker imidlertid ikke som at Actis tror forslaget Rusreformutvalget har lagt fram vil føre til dette.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Actis uttrykker bekymring for flere ting, blant annet for de «rause dosene» forslaget legger opp til. Dette begrunner de ikke med annet enn at dosene ikke representerer én brukerdose.

Les innlegget fra Pernille Huseby i Arctis her

Dette må Actis utdype ytterligere for å gjøre seg forstått. De aller fleste er enige om at vi ikke lenger skal straffe personer med rusavhengighet; for lave terskelverdier kan medføre at dagens praksis med straffeforfølgelse i prinsippet vil bli videreført. Actis neste ankepunkt er at forslaget legger opp til å fjerne virkemidler politiet har god erfaring med i møte med ungdom. Uten at Actis presiserer dette, antar jeg at de sikter til ordningen med vilkår ungdommen skal oppfylle for å unngå straff.

Men, ved behov for bruk av tvang finnes det allerede hjemler for dette i dagens lovverk. Det kan hende politiet har god erfaring med såkalt ungdomskontrakt, men da Kompetansesenteret for Rus i Oslo evaluerte ordningen konkluderte de med at den fungerte dårlig for ungdom som i realiteten var i behov av hjelpetiltak med støtte og oppfølging. Det utvalget har foreslått er å erstatte straff og straffelignende sanksjoner med en pålagt frarådingssamtale og tilbud om kartlegging, oppfølging, hjelp eller behandling.

Hvis det dreier seg om barn vil den rådgivende enheten informere foreldre om forholdet og involvere dem i frarådingssamtalen. Ved samtykke til helsehjelp kan ungdom over 16 år i tråd med helselovgivningen velge om foreldre skal bli involveres. Actis er videre bekymret for at Rusreformutvalgets forslag vil føre til en oppfattelse av at narkotikabruk er lovlig.

Forslaget innebærer at dersom du blir pågrepet med et illegalt rusmiddel under de foreslåtte terskelverdiene uten at det er objektive holdepunkter for å mistenke deg for salg, vil politiet kunne beslaglegge stoffet ditt og se i lommene dine. Politiet vil imidlertid ikke lenger kunne beslaglegge mobiltelefonen og datamaskinen din, strippe deg eller ransake boligen din.

Salg og besittelse av store mengder narkotika vil være like ulovlig som i dag og kan straffes med lange fengselsstraffer. Illegale rusmidler vil altså ikke bli lovlige. Heller ikke illegale rusmidler under terskelverdiene som er foreslått straffe-fritt. Det Rusreformutvalget legger til grunn for sitt forslag er at det ikke finnes holdepunkter for at straff eller straffelignende tiltak regulerer narkotikabruk, og at fordelene med straffelignende sanksjoner med god margin må overgå ulempene.

Og, selv om barnevernet, som Actis trekker fram spesielt, allerede har mye ansvar og begrensede ressurser, holder ikke det som et argument for å benytte straff og straffelignende sanksjoner for å regulere samfunnets atferd når det kommer til bruk av narkotika. Hva som skal til for at barnevernet og kommunen skal ha de ressursene de trenger for å ta dette ansvaret, er en viktig diskusjon.

Jeg oppfordrer Actis til å framheve denne utfordringen, fremfor å skyve den foran seg som et argument mot Rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.