Gå til sidens hovedinnhold

– Er tiltaksplanen bare et uforpliktende valgkamputspill?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fjorden er i en tilstand av økologisk kollaps, som tegner et dystert bilde. Sentrale fiskearter er borte og blåskjellene forsvunnet, mens mange lokaliteter utsettes for nedslamming og vekst av grønske til fortrengsel for vanlig tang. Rollen som Norges mest artsrike fjord og matressurs er rasert. Vannet oppleves ikke som friskt og rapporter om helseplager etter bading forekommer.

Den nye tiltaksplanen for Oslofjorden, fremlagt av Norges klima og miljøvernminister, slår fast at problemene i hovedsak skyldes overgjødsling med dårlig renset kloakk og avsig fra gjødslet jordbruksland. Konsekvensene av dette er flere, men vekst av mikroalger med påfølgende forråtnelse og oksygensvikt er en sentral aktør. Siden dette angår nesten to millioner mennesker, som på et eller annet vis er knyttet til fjorden, må problemene tas opp på bred front, løsninger må på bordet og avklares. Dette bør være et tema i valget.

Tiltaksplanen er kritisert fordi midler til åpenbare og nødvendige tiltak glimrer med sitt fravær. Er planen bare et uforpliktende valgkamputspill?

Den kan uansett oppfattes som det gamle EUs vanndirektiv i ny versjon, et direktiv som dessverre i lys av nåværende fjordtilstand åpenbart ikke har ført til noe som helst, vi får håpe at den nye planen retter opp.

Bygging av renseanlegg og restriksjoner på bruk av gjødsel i landbruket vil selvfølgelig føre til brysomme prioriteringer når det gjelder valget mellom miljø og gamle kjepphester med antatt større velgerappell.

Bedring av vannkvaliteten i fjorden vil være svært ressurskrevende og kan trolig bare gjøres i fellesskap av staten og berørte kommuner. Uansett må velgerne nå få vite hva de kan forholde seg til, annet vil være ansvarsvegring eller dokumentere manglende fokus. Det er velgernes eget nærmiljø det gjelder her.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.